zewu521/2019-07-17 13:56/全景互动体验

                             数字展厅又叫做数字化展厅、多媒体数字化展厅等,是指以多媒体和数字化技术作为展示技术,使用最新的影视动画技术,结合独到的图形数字和多媒体技术,以各类新颖的技术吸引参观者,实现人机交互方式的展厅形式。   

   

  上一篇:科技展馆          下一篇:没有了

   

  相关 推荐:

  商业综合体数字展厅

  科技展馆